Diakonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän uusinta-auditointi

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän uusinta-auditointi toteutetaan vuonna 2020. Kaksipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 1.-2.9.2020.  Auditoinnin toteuttaa kansallinen auditointiryhmä, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

  • Vararehtori Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • Yliopettaja Kari Kiviniemi, Oulun ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Opiskelija Valtteri Markula, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Yksikön päällikkö Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus.

Uusinta-auditointi kohdistuu seuraaviin Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirjan 2015-2018 mukaisiin auditointikohteisiin:

  • Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen
  • Tutkintotavoitteinen koulutus
  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö ja
  • Laatujärjestelmän kokonaisuus.

Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

 

Uusinta-auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Kirsi Mustonen

puh. 029 533 5515 etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje