Metasynteesi auditointien tuloksista

Karvissa tehdään korkeakouluissa vuosina 2012-2018 toteutetun auditointikierroksen metasynteesiä, jossa tuotetaan yhteenvetoa ja analyysiä korkeakoulujen auditointien tuloksista. Tälle sivulle on koottu metasynteesin pohjalta eri yhteyksissä pidettyjä esityksiä. Tiivistelmäjulkaisu metasyynteesin tuloksista julkaistaan alkuvuodesta 2019.

 

Koulutus

Creating student-centred quality management – lessons learned from FINEEC audits, Touko Apajalahti, esitys pidetty PEDA-forumissa 15.8.2018

Mitä auditoinnit kertovat työelämän osallistumisesta koulutusohjelmien kehittämiseen?, Touko Apajalahti, esitys pidetty PEDA-forumissa 16.8.2017

Tutkimukseen perustuva opetus mitä auditointiraportit kertovat?, Mira Huusko, julkaistu Karvin blogissa 11.9.2018

Opiskelijakeskeinen laadunhallinta koulutusohjelmissa, Touko Apajalahti, esitys pidetty Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa 30.10.2018

 

 

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimuksen laadunhallinta yliopistoissa auditointiraporttien perusteella, Mira Huusko, esitys pidetty korkeakoulujen arviointijaostolle 20.9.2018

Tutkimuksen ja TKI-toiminnan laadunhallinta, Mira Huusko, esitys pidetty Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa 30.10.2018

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja laatu, Hannele Seppälä, esitys pidetty 10.10.2017

 

 

Metasynteesin yhteyshenkilöt

Koulutus
Mirella Nordblad ja Touko Apajalahti

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Mira Huusko

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö
Hannele Seppälä

etunimi.sukunimi@karvi.fi