Metasynteesi auditointien tuloksista

Karvissa tehdään korkeakouluissa vuosina 2012-2018 toteutetun auditointikierroksen metasynteesiä, jossa tuotetaan yhteenvetoa ja analyysiä korkeakoulujen auditointien tuloksista. Tällä sivulla esitellään metasynteesin tuloksia. Tiivistelmäjulkaisu metasyynteesin tuloksista julkaistaan alkuvuodesta 2019.

 

Koulutus

Creating student-centred quality management – lessons learned from FINEEC audits, Touko Apajalahti, esitys pidetty PEDA-forumissa 15.8.2018

Mitä auditoinnit kertovat työelämän osallistumisesta koulutusohjelmien kehittämiseen?, Touko Apajalahti, esitys pidetty PEDA-forumissa 16.8.2017

Tutkimukseen perustuva opetus mitä auditointiraportit kertovat?, Mira Huusko, julkaistu Karvin blogissa 11.9.2018

Opiskelijakeskeinen laadunhallinta koulutusohjelmissa, Touko Apajalahti, esitys pidetty Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa 30.10.2018

 

 

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimuksen laadunhallinta yliopistoissa auditointiraporttien perusteella, Mira Huusko, esitys pidetty korkeakoulujen arviointijaostolle 20.9.2018

Tutkimuksen ja TKI-toiminnan laadunhallinta, Mira Huusko, esitys pidetty Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa 30.10.2018

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja laatu, Hannele Seppälä, esitys pidetty 10.10.2017

 

 

Metasynteesin yhteyshenkilöt

Koulutus
Mirella Nordblad ja Touko Apajalahti

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Mira Huusko

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö
Hannele Seppälä

etunimi.sukunimi@karvi.fi