Aalto-yliopiston auditointi 2023

Karvi toteuttaa Aalto-yliopiston auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu yliopistoon toteutetaan 25.-26.1.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla huhtikuussa 2023. Auditoinnin toteuttaa kansainvälinen arviointiryhmä englannin kielellä.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • Vararehtori, professori Antoinette Perry, University College Dublin, Irlanti (puheenjohtaja)
  • Opiskelija Mia Brzakovic, University of Belgrade and Trinity College Dublin, Serbia
  • Toimitusjohtaja Mika Konu, Teknologiakeskus Merinova, Suomi
  • Professori Geir Øien, Norwegian University of Science and Technology, Norja

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnissa tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Aalto on valinnut teeman Equality, Diversity and Inclusion valinnaiseksi arviointialueeksi.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Aallon vertaisoppimisen kumppani on Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Sveitsi) ja vertaisoppimisen kohde on Equality, Diversity and Inclusion.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Sirpa Moitus, arviointineuvos, 029 533 5518, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje