Åbo Akademin auditointi 2022

 

Karvi toteuttaa Åbo Akademin auditoinnin. Åbo Akademi auditointivierailu toteutetaan 4.-5.5.2022. Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla elokuussa 2022.

 

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Professori Birgitta Bergvall-Kåreborn, rehtori, Luleån teknillinen yliopisto, Ruotsi (puheenjohtaja)
  • Varatuomari Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Ab, Suomi
  • Marie Nørvåg, valtio-opin kandidaattiopiskelija, Agderin yliopisto, Norja
  • Professori Max Scheja, Tukholman yliopisto, Ruotsi

Auditoinnin projektipäällikkönä toimii johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad Karvista.

 

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Åbo Akademi on valinnut koulutuksen työelämärelevanssin yhdeksi arviointialueeksi.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Åbo Akademin vertaisoppimisen kumppani on Taalainmaan korkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on opiskelijarekrytointi.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad, johtava arviointiasiantuntija, 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje