Grazin yliopiston auditointi

Karvi toteuttaa itävaltalaisen Grazin yliopiston auditoinnin. Kolmipäiväinen auditointivierailu Grazin yliopistoon toteutetaan 3.-5.11.2020.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Professori Ellen Hazelkorn, BH Associates education consultants (puheenjohtaja)
  • Vararehtori Stéphane Berthet, Geneven yliopisto
  • Apulaisprofessori Crina Damşa, Oslon yliopisto
  • Tutkimusassistentti, tohtoriopiskelija Vitus Püttmann, Hannoverin yliopisto
  • Projektipäällikkö Aleksandra Sjöstrand, Universitets- och högskolerådet.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Grazin yliopisto on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi Yhdenvertaisuus ja moninaisuus.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Grazin yliopiston vertaisoppimisen kumppani on Leipzigin yliopisto.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad, johtava arviointiasiantuntija, 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje