Haaga-Helia ammattikorkeakoulun auditointi 2023

 

Karvi toteuttaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutetaan 14.-15.2.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla huhti-/toukokuussa 2023.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • Professori Dr. Karim Khakzar, President of Fulda University of Applied Sciences (pj.), Saksa
  • Professori Dr. Henrik Dindas, FOM University of Applied Sciences, Saksa
  • Opiskelija Hilal Karaoğlan, Boğazici University, Turkki
  • Työmarkkinajohtaja Hanne Salonen, Sivistystyöantajat (Sivista)

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Haaga-Helia on valinnut Work & Study -mallin valinnaiseksi arviointialueekseen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Korkeakoulun valitsema vertaisoppimisen kumppani on HES-SO University of Ap-plied Sciences and Arts Western Switzerland & NHL Stenden University of Applied Sciences ja vertaisoppimisen kohde on Continuous Learning, erityisesti eLearning.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Hanna Väätäinen, arviointiasiantuntija, 029 533 5568, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje