Hämeen ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Karvi toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutetaan 5.–6.4.2022, ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • emer.prof. Eva Werner, Itävalta (pj.)
  • prof. Henrik Dindas, FOM University of Applied Sciences, Saksa
  • opiskelija Mia Brzakovic, Trinity College Dublin, Irlanti
  • PhD, johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki, MDI Ltd., Suomi

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. HAMK on valinnut Design Factory -toiminta valinnaiseksi arviointialueekseen. Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. HAMKin vertaisoppimisen kumppani on Fachhochschule Mannheim.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Arvioinnilla tuotetaan tietoa Karvin painopisteisiin koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja jatkuvan kehittämisen tukeminen.

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen sekä Jatkuvan kehittämisen tukeminen.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Marja-Liisa Saarilammi, arviointineuvos, 029 533 5528, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje