Hanken Svenska handelshögskolanin auditointi 2023

 

Karvi toteuttaa Hanken Svenska handelshögskolanin auditoinnin. Hankenin auditointivierailu toteutetaan 7.-8.3.2023. Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2023.

 

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Oliver Vettori (PhD) dekaani, akkreditointi & laadunhallinta ja johtaja, koulutusohjelmien johto & opetuksen ja oppimisen tuki, WU Vienna (puheenjohtaja)
  • Crina Damşa (PhD) apulaisprofessori, Oslon yliopisto
  • Hanna Maula (DSc) johtaja, viestintä ja brändi, UPM-Kymmene
  • Alexander Myers, tohtoriopiskelija, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

 

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

 

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Hanken on valinnut Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi ja integrointi, Hanken International Talent (HIT) yhdeksi arviointialueeksi.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Hankenin vertaisoppimisen kumppani on BI Norwegian Business School (Learning Center) ja vertaisoppimisen kohde on Support for digital pedagogy (Hanken Teaching lab)

 

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad, johtava arviointiasiantuntija, 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje