Helsingin yliopiston auditointi

 

Karvi toteuttaa Helsingin yliopiston auditoinnin. Kolmepäiväinen auditointivierailu Helsingin yliopistoon toteutetaan 26.-28.10.2021 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla helmikuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Professori Bernard Coulie, UCLouvain (puheenjohtaja)
  • Professori Klara Bolander Laksov, Tukholman yliopisto
  • Petri Heinonen, Manager of Supply Chains, UPM
  • Professori Petri Suomala, Aalto-yliopisto
  • Opiskelija Signe Tolstrup Mathiasen, Roskilden yliopisto

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Helsinkin yliopisto on valinnut Helsingin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien konseptin.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Helsingin yliopiston vertaisoppimisen kumppani on Edinburghin yliopisto ja vertaisoppimisen kohde on Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad, johtava arviointiasiantuntija, 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje