Itä-Suomen yliopiston auditointi 2022

Karvi toteuttaa Itä-Suomen yliopiston auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Itä-Suomen yliopistoon tehdään 9.–10.11.2022 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla helmikuussa 2023.

Auditoinnin toteuttaa neljähenkinen auditointiryhmä:

  • professori Eva Åkesson, Lund University, Ruotsi
  • opiskelija Marc Perkins, Jyväskylän yliopisto
  • professori Jürgen Seifried, University of Mannheim, Saksa
  • johtava asiantuntija Anni Siltanen, Kemianteollisuus.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Itä-Suomen yliopiston valitsema valinnainen arviointialue UEF kv-opiskelijoiden ja -työntekijöiden opiskelu- ja työskentely-ympäristönä.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Yliopiston valitsema vertaisoppimisen kumppani ovat Jyväskylän yliopisto, ja vertaisoppimisen kohde on Jatkuva oppiminen ml. sidosryhmäyhteistyö.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mira Huusko, arviointiasiantuntija, 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje