Laurea-ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Karvi toteuttaa Laurea-ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Laurea-ammattikorkeakouluun toteutetaan 23.-24.3.2022 ja auditointiraportti julkaistaneen Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Heidi Fagerholm, rehtori, toimitusjohtaja, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Juha Eskelinen, aluekehitysjohtaja, Uudenmaan liitto
  • Jaana Kullaslahti, korkeakoulupedagogiikan asiantuntija, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Onni Kuparinen, opiskelija, LAB-ammattikorkeakoulu.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Laurea-ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen arviointialue on Aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Ammattikorkeakoulun valitsema vertaisoppimisen kumppani on Maanmittauslaitos, ja vertaisoppimisen kohde on Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mira Huusko, arviointiasiantuntija, 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje