LUT-yliopiston auditointi

Karvi toteuttaa LUT-yliopiston auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu yliopistoon toteutetaan 23.-24.3.2021 ja auditointiraportti julkaistaneen Karvin digitaalisella auditointialustalla toukokuussa 2021.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • Varakansleri Håkan Wiklund, Mid Sweden University, Ruotsi (pj)
  • Opiskelija Irina Duma, Technical University of Cluj-Napoca, Romania
  • Laatupäällikkö Birgit Kraus, Aschaffenburg University of Applied Sciences, Saksa
  • Yksikönjohtaja Matti Kuronen, Bonava, Suomi

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. LUT on valinnut Digitalization in teaching and learning –teeman valinnaiseksi arviointialueeksi. Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad, johtava arviointiasiantuntija, 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje