Savonia-ammattikorkeakoulun auditointi

Karvi toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutetaan 18.-19.1.2022 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla maalis-huhtikuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu (pj.)
  • asiantuntija Perttu Jämsén, Sitra
  • opiskelija Nina Lyytikäinen, Oulun ammattikorkeakoulu
  • yliopettaja Kimmo Mäki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Savonia on valinnut Kysyntälähtöisen jatkuvan oppimisen valinnaiseksi arviointialueekseen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Savonian vertaisoppimisen kumppaneita ovat Osuuskunta KPY, Genelec Oy ja Mehiläinen Oy ja vertaisoppimisen kohde on Strategisten kyvykkyyksien ja osaamisen kehittäminen.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Hanna Väätäinen, arviointiasiantuntija, 029 533 5568, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje