Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi

 

Karvi toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutettiin 23.-24.3.2021 ja auditointiraportti julkaistaneen Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2021.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • Professori, rehtori emerita Eva Werner, IMC University of Applied Sciences Krems, Itävalta (pj)
  • Korkeakoulutuksen asiantuntija Touko Apajalahti, Teknologiateollisuus
  • Opiskelija Jade Brouns, Fontys Institute for Applied Sciences, Alankomaat
  • Laatupäällikkö Tero Janatuinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. VAMK on valinnut Työelämäyhteistyön valinnaiseksi arviointialueekseen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. VAMKin vertaisoppimisen kumppani on Novia-ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on Sujuva opinnäytetyöprosessi – valmiiksi määräajassa.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Sirpa Moitus, arviointineuvos, 029 533 5518, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje