Yhteenvetoa korkeakoulujen auditoinneista

Karvissa on tehty yhteenvetoa korkeakoulujen kolmannen auditointikierroksen (2018–) puolivälin tuloksista.  Yhteenvedon tavoitteena on auditointiraportteihin perustuen muodostaa kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laadunhallinnan piirteistä, vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Laatua kehittämässä -julkaisu (2022) tiivistää kolmannen kierroksen auditointien keskeiset piirteet. Seuraava tiivistelmä auditointien tuloksista tehdään kolmannen auditointikierroksen lopussa.

Laatu hallussa-julkaisussa (2019) esitettiin toisen auditointikierroksen yhteenvedon keskeiset havainnot.

 

Esityksiä 

 

Lisätietoja auditointien yhteenvedosta

Arviointiasiantuntija Mira Huusko, 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje