Koulutusala-arvioinnit

Korkeakouluopiskelija opiskelee tietokoneen äärellä kirjastossa

Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaisesti korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen. Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

 

Tulevat arvioinnit

Päättyneet arvioinnit

 

Karvi toteuttaa myös merenkulkualan koulutuksen arviointeja. Arvioinnissa koulutuksia ja koulutusyksiköiden toimintaa tarkastellaan suhteessa kansainvälisiin STCW-kriteereihin.

Sulje