Koulutusala-arvioinnit: humanistinen ala, kauppatieteet ja liiketalous, tekniikka ja yhteiskuntatieteet

kädet yhdessä

05/2018–1/2020

Karvi toteutti vuonna 2019 koulutuksen arviointisuunnitelman 2016-2019 mukaisesti humanistisen alan, tekniikan, yhteiskuntatieteellisen sekä kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arvioinnit.

Koulutusalojen tuottama osaaminen vastaa hyvin työelämän tarpeita, mutta huomiota tulee kiinnittää nykyistä enemmän monikulttuurisuus- ja digitalisaatio-osaamiseen sekä kestävään kehitykseen.  Koulutuksen profiloitumisen edellytyksenä on tiivis alojen ja korkeakoulujen välinen yhteistyö. Jatkuvan oppimisen tarpeet haastavat korkeakouluja kehittämään uusia toimintamalleja sekä sisältöjä yhteistyössä työelämän kanssa

Arviointi tuotti kokonaiskuvan neljän alan koulutustarjonnan nykytilasta sekä tutkintojen osaamislähtöisyydestä ja työelämärelevanssista. Arvioinnissa tarkasteltiin koulutusalojen vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä kykyä kehittää koulutustarjontaa työelämän osaamisvaatimukset huomioiden. Myös koulutusaloilla toteutettava jatkuvan oppimisen tarjonta sisältyi arviointeihin.

Arviointiin osallistuivat lähes kaikki suomalaiset korkeakoulut sekä neljältä koulutusalalta yhteensä 680 tutkinto-ohjelmaa. Arvioinnit toteutti neljä alakohtaista arviointiryhmää.

Lehdistötiedote 23.1.2020

Julkaisut

Tiivistelmäjulkaisut

Arviointiraportit

Päätösseminaarin 23.1.2020 esitykset ja videotallenteet

Koulutusala-arviointien julkistamistilaisuuden videotallenteet

Esitykset

Arvioinnin toteutus ja aineistot

Arvioinnissa käytettiin monipuolisesti erilaisia aineistoja. Arviointiprosessi ja aineisto on kuvattu alla olevassa kuviossa.

Arviointiin liittyi Otto Leppäsen pro gradu -tutkielma Aalto-yliopistossa. Tutkielman pohjalta tehty kalvosarja.

Koulutusala-arviointien hankesuunnitelma (korkeakoulujen arviointijaoston hyväksymä 30.11.2018)

 

Arviointiryhmien puheenjohtajien videot tuloksista

Humanistisen alan korkeakoulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja professori Riitta Pyykkö:

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja professori (emeritus) Jyrki Wallenius:

 

 

Tekniikan korkeakoulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja TkT Anneli Pirttilä:

 

Yhteiskuntatieteellisen korkeakoulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja professori Jussi Kivistö:

Blogi-kirjoitukset

Aineistojen pohjalta kirjoitetut artikkelit

Muut esitykset

Lisätietoja

Mira Huusko, humanistinen ala, puh. 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Kirsi Mustonen, kauppatieteiden ja liiketalouden ala, puh. 029 533 5515, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Mirella Nordblad, yhteiskuntatieteellinen ala, puh. 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje