Merenkulkualan koulutuksen arviointi 2020–2022

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) kanssa merenkulkualan koulutuksen arvioinnin vuosina 2020-2022. STCW-yleissopimuksen mukaan arviointi tehdään viiden vuoden välein. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että suomalaista merenkulkualan koulutusta tarjoavilla koulutusyksiköillä on toimivat laatujärjestelmät ja -menettelyt STCW-yleissopimuksen laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi ja, että koulutusyksikkö täyttää STCW-yleissopimuksen vaatimukset.

Merenkulkualan koulutuksen arviointi perustuu koulutusyksikön tekemään itsearviointiin, taustamateriaaliin ja arviointiryhmän tekemään arviointikäyntiin. Arviointi toteutetaan pääosin vuoden 2021 aikana.

Tietosuojaseloste

Lisätietoja:

Arviointineuvos Aila Korpi, aila.korpi@karvi.fi

Sulje