Merenkulkualan koulutuksen arviointi 2020–2022

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2020-2022 yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) kanssa merenkulkualan koulutuksen arvioinnin. STCW-yleissopimuksen mukaan arviointi tehdään viiden vuoden välein. Arvioinnin tarkoituksena oli varmistaa, että suomalaista merenkulkualan koulutusta tarjoavilla koulutusyksiköillä on toimivat laatujärjestelmät ja -menettelyt STCW-yleissopimuksen laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi ja että koulutusyksikkö täyttää STCW-yleissopimuksen vaatimukset.

Merenkulkualan koulutuksen arviointi perustui koulutusyksikön tekemään itsearviointiin, taustamateriaaliin ja arviointiryhmän tekemään arviointikäyntiin.

Arviointi on päättynyt.

Tietosuojaseloste

Lisätietoja:

Arviointiasiantuntija Niina Nurkka, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5573

Sulje