Merenkulkualan koulutuksen arviointi

05/2015–08/2017

Merenkulkualan koulutus arvioitu 2016/2017 – laadunhallinta täytti kansainväliset vaatimukset

Arvioinnista vastasi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Merenkulkualan koulutuksen arviointi on myös toteutettu Suomessa aikaisemmin vuosina 1998, 2002, 2007 ja 2012.

Suomalaista merenkulun koulutusta ohjaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) yleissopimus STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Yleissopimus edellyttää, että IMO hyväksyy jokaisen maan koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmän sekä niiden laatujärjestelmän riippumattoman arvioinnin perusteella. Arviointi on toteutettava vähintään joka viides vuosi.

Arvioinnin perusteella merenkulkualan koulutusta järjestävillä koulutusyksiköillä on STCW-yleissopimuksen edellyttämät laatujärjestelmät ja -menettelyt vähintään STCW-yleissopimuksen laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi, ja koulutusyksiköt täyttävät STCW-yleissopimuksen vaatimukset.

Arvioinnin mukaan keskeisimmät vahvuudet liittyvät opetushenkilöstön ammatilliseen osaamiseen, käytännönläheisen koulutuksen järjestämiseen sekä koulutuksen suunnitteluun ja laadunhallintajärjestelmiin. Keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät ohjattuun harjoitteluun, opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen varmistamiseen sekä laatujärjestelmiin ja opiskelijarekrytointiin.

Arviointi perustui koulutusorganisaation tekemään itsearviointiin, tausta-aineistoon ja arviointiryhmän tekemään arviointikäyntiin. Koulutusyksikkökohtaiset arviointikäynnit toteutettiin ajalla huhtikuu 2016 – tammikuu 2017.

Raportti:

Merenkulkualan koulutuksen arviointi

Lisätietoja:

Aila Korpi, puh. 02953 35536, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Mirella Nordblad, puh. 02953 35541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Raportti: Merenkulkualan koulutuksen arviointi (PDF)

Arviointi toteutettiin lisäksi näillä koulutussektoreilla

ammatillinen koulutus

Yhteyshenkilöt Karvissa

Aila Korpi (koko hanke), puh. 02953 35536, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Mirella Nordblad (ruotsinkieliset koulutusyksiköt), puh. 02953 35541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje