Oikeustieteellisen koulutusalan arviointi

Karvi toteutti vuosina 2020-2021 oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arvioinnin.

Oikeustieteellisen alan koulutus tuottaa monipuolista, oikeudelliseen yleissivistykseen keskittyvää osaamista. Alan tutkintokoulutusten tarjonta on runsasta ja kattavaa. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen ja opetuskäytäntöjen kehittäminen edellyttää kuitenkin monitahoista yhteistyötä korkeakoulujen välillä sekä yhdessä työelämän kanssa. Alalla on myös tarve ruotsin kieltä erinomaisesti osaavista juristeista ja oikeudellisesti painottuneista tradenomeista. Vaikka jatkuvan oppimisen tarjontaa on alalla paljon, sen kehittämisessä voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä ja sopia vastuutahot nykyistä selkeämmin.

Arviointiin osallistuivat kaikki alan koulutusta tarjoavat korkeakoulut ja 33 tutkinto-ohjelmaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.  Arvioinnin toteutti yhdeksänhenkinen arviointiryhmä.

Lehdistötiedote arvioinnin tuloksista 3.11.2021

Julkaisut

Päätösseminaarissa 3.11.2021 pidetty esitys arvioinnin johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista

Arvioinnin toteutus ja aineistot

Arvioinnissa käytettiin monipuolisesti kehittävän arvioinnin menetelmiä ja aineistoja. Arviointiprosessi ja aineisto on kuvattu alla olevassa kuviossa.

Blogi-kirjoitukset

Lisätietoja

  • Sirpa Moitus, puh. 029533 5518, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Mira Huusko, puh. 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje