Korkeakoulujen seuranta- ja kehittämisseminaari 2019

UUDISTAVA JA VAIKUTTAVA KORKEAKOULU KOLMAS KIERROS – NYT!

Korkeakoulujen laadunhallinnan seuranta- ja kehittämisseminaari 31.10.2019

Karvi järjesti 31.10.2019 Helsingissä seminaarin, jonka tarkoituksena oli kuulla kolme vuotta sitten auditoitujen korkeakoulujen kehittämistyöstä, keskustella kolmannen kierroksen pilottiauditointien kokemuksista, julkaista kolmannen kierroksen auditointimalliin tehdyt muutokset pilottien pohjalta sekä kuulla korkeakoulujen laadunhallinnan eurooppalaisista trendeistä.

Seminaariin osallistui noin 100 korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajaa.

Seminaarissa pidetyt esitykset sekä ryhmätöiden kooste ovat saatavilla alla olevista linkeistä.

OHJELMA

SEMINAARIN AVAUS

Johtaja Harri Peltoniemi, Karvi

ESITYKSIÄ JA PALAUTETTA LAATUTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TOISELTA KIERROKSELTA                 

Centria-ammattikorkeakoulu, laatupäällikkö Heli Lauronen

Laurea-ammattikorkeakoulu, johtaja Anna-Liisa Männikkö

Hämeen ammattikorkeakoulu, laatupäällikkö Lotta Linko

Lapin yliopisto, kehittämispäällikkö Anne Ihalmo

Aalto-yliopisto, erityisasiantuntija Kirsi Eulenberger-Karvetti

Turun ammattikorkeakoulu, talousjohtaja Ulla-Maija Lakka

PILOTTIEN KOKEMUKSIA KOLMANNELTA AUDITOINTIKIERROKSELTA

Yrkeshögskolan Novia, laatupäällikkö Mats Lindholm

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, laatupäällikkö Tero Janatuinen

PILOTTIEN POHJALTA PÄIVITETTY AUDITOINTIKÄSIKIRJA

Korkeakoulutuksen yksikön vs. päällikkö Marja-Liisa (Mafi) Saarilammi ja vararehtori Pekka Auvinen, Korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtaja, Karvi

KOOSTE RYHMÄTÖISTÄ: OSALLISTUJIEN VALITSEMAT UUDEN AUDITOINTIMALLIN TEEMAT – HAASTEITA JA RATKAISUIDEOITA

KORKEAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN EUROOPPALAISIA TRENDEJÄ

ENQA secretariat, Deputy Director Paula Ranne

 

Sulje