Sisäinen laadunhallinta

 

Korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksikkö kerää palautetta kaikilta arviointeihin osallistuneilta korkeakouluilta sekä arviointiryhmiltä. Palautteet käsitellään vuosittain ja niiden pohjalta tehdään parannuksia arviointimenetelmiin ja -prosesseihin.

 

Yksikkö on julkaissut korkeakoulujen auditointeihin liittyvistä kehittämistoimista vuosittain raportin:

2017: Development Report 2016-2017

2016: Development Report 2015-2016

2015: Development Report 2014-2015

2014: Development Report 2013-2014

 

Vuonna 2018 päättyi korkeakoulujen auditointien toinen auditointikierros, jota seurasi kolmannen kierroksen auditointien pilotointivaihe 2018-2019. Vuosien 2018 ja 2019 korkeakouluilta ja auditointiryhmiltä kerättyä palautetta hyödynnettiin korkeakoulujen auditointimallin 2019-2024 viimeistelyssä.

Sulje