Sisäinen laadunhallinta

HAMK-juurekset

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksikkö kerää palautetta kaikilta arviointeihin osallistuneilta korkeakouluilta sekä arviointiryhmiltä. Palautteet käsitellään vuosittain ja niiden pohjalta tehdään parannuksia arviointimenetelmiin ja -prosesseihin. Yksikkö julkaisee kehittämistoimista vuosittain raportin:

Development Report 2016-2017

Development Report 2015-2016

Development Report 2014-2015

Development Report 2013-2014

Yhteenveto kehittämistoiminnasta 2012-2013

Yhteenveto kehittämistoiminnasta 2011-2012

Yhteenveto kehittämistoiminnasta 2010-2011

Yhteenveto kehittämistoiminnasta 2009-2010