Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on käynnistänyt lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin. Arviointi kohdistuu yliopistoissa toteutettavaan lääketieteen peruskoulutukseen. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva ja tietoa koulutuksen tilasta sekä vahvuuksista ja kehittämistarpeista suhteessa muuttuviin lääkärin työn osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön. Arviointi toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti korostaen osallistavuutta ja eri toimijaryhmien välistä vuorovaikutusta arviointitiedon tuottamisessa sekä korkeakoulujen vastuuta toimintansa laadun kehittämisestä. Arvioinnin tulokset julkistetaan kesäkuussa 2018.

Hankesuunnitelma suomeksi
Project plan in English
Arvioinnin esittelydiat
Päätösseminaari 15.6.2018

Arviointiryhmä

Arvioinnin toteuttamiseksi korkeakoulujen arviointijaosto on nimennyt 21.4.2017 kansainvälisen arviointiryhmän:
• Emeritatutkimusprofessori, vieraileva tutkija Marjukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, University of Copenhagen (arviointiryhmän puheenjohtaja)
• Professor Gerda Croiset, VU University of Amsterdam
• Johtajaylilääkäri Ermo Haavisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri
• Senior Lecturer Riitta Möller, Karolinska Institutet
• Emeritus Professor Christopher Stephens, University of Southampton
• Lääketieteen kandidaatti Joel Telkkä, Helsingin yliopisto, Suomen Medisiinariliitto ry

Arvioinnin käynnistysseminaari

Evaluation of undergraduate medical education – Future competence requirements in doctors’ work -seminaari järjestettiin Finlandia-talolla 21.9.2017. Seminaarivideo

Seminaarin puheenvuorot

Welcome
Director Harri Peltoniemi, Finnish Education Evaluation Centre, FINEEC

Why the evaluation of undergraduate medical education?
Counsellor of Education Johanna Moisio, Ministry of Education and Culture

Objectives of the evaluation of medical education in Finland
Professor Marjukka Mäkelä, Chair of the evaluation team

Finland’s health care system and changes in the operating environment for medical doctors
Senior Medical Officer Teppo Heikkilä, Ministry of Social Affairs and Health

Future competence requirements in doctors’ work
Head of Education Sami Heistaro, Finnish Medical Association

Lisätietoja arvioinnista:
Hannele Seppälä, arviointineuvos
S-posti: etunimi.sukunimi@karvi.fi
Puh: 029 533 5550

Kirsi Mustonen, arviointiasiantutija
S-posti: etunimi.sukunimi@karvi.fi
Puh: 029 533 5515