IIEP-UNESCO -hanke: Joustavat opintopolut korkeakoulutuksessa

Karvi on yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa tuottanut ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan korkeakoulutuksen joustavista opintopoluista. Joustavia opintopolkuja tarkasteltiin erityisesti kolmesta näkökulmasta: joustavat sisäänpääsyväylät korkeakoulutukseen, joustavat mahdollisuudet opintojen aikana sekä joustavuus kohti valmistumista ja työelämään sijoittumista.

Selvitys oli osa kansainvälistä IIEP-UNESCOn hanketta, jonka teemana on Flexible learning pathways in higher education 2018-2021 (Joustavat opintopolut korkeakoulutuksessa).

Selvitykseen osallistui kahdeksan maata: Chile, Etelä-Afrikka, Intia, Iso-Britannia, Jamaika, Malesia, Marokko ja Suomi.

Suomen maaraportti ja selvityksen keskeisiä tuloksia

IIEP-UNESCOn maakooste Suomen maaraportin pohjalta

IIEP-UNESCOn julkaisuja

International Policy Forum 6.-8.7.2021

Lisätietoja Karvissa antaa:

  • Sirpa Moitus, puh. 029 533 5518, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje