Akkreditoitujen tutkinto-ohjelmien rekisteri

Karvi on myöntänyt EUR-ACE -laatuleiman seuraaville tutkinto-ohjelmille:

Voimassa olevat akkreditoinnit
Korkeakoulu Ohjelma Voimassa Raportti
Turun yliopisto Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti 8.9.2023 arviointiryhmän raportti
Turun yliopisto Tietotekniikka, diplomi-insinööri 8.9.2023 arviointiryhmän raportti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma 4.3.2028 arviointiryhmän raportti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma 24.5.2027 arviointiryhmän raportti
Savonia-ammattikorkeakoulu
Konetekniikan tutkinto-ohjelma 15.3.2027
arviointiryhmän raportti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma 14.6.2023 arviointiryhmän raportti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Degree Programme in International Logisctics 27.4.2026 arviointiryhmän raportti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Logistiikan tutkinto-ohjelma 27.4.2026 arviointiryhmän raportti
Saimaan ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma 6.4.2022 arviointiryhmän raportti
Saimaan ammattikorkeakoulu Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology 6.4.2022 arviointiryhmän raportti
Tampereen ammattikorkeakoulu Degree Programme in Environmental Engineering 14.6.2024 arviointiryhmän raportti
Voimassaololtaan päättyneet akkreditoinnit
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma 28.5.2021 arviointiryhmän raportti
Savonia-ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma 25.3.2020 arviointiryhmän raportti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Degree Programme in Logistics Engineerig 25.3.2020 arviointiryhmän raportti

EUR-ACE Label

Sulje