Ulkoinen arviointi 2021

Ulkoinen arviointiryhmä

 

Karvin korkeakoulutuksen arviointitoiminta arvioitiin syyskuussa 2021 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)-järjestön toimesta. Arvioinnin toteutuksesta vastaa kansainvälinen ENQAn nimeämä arviointiryhmä:

  • Bryan Maguire, Director of Quality Assurance, Quality and Qualifications Ireland (QQI), Irlanti, puheenjohtaja
  • Ronny Heintze, Commissioner for International Affairs, Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (AQAS), Saksa, sihteeri
  • Terhi Nokkala, ylipistotutkija, Jyväskylän yliopisto, Suomi
  • Alexandra-Simona Zamfir, tohtoriopiskelija, “GRIGORE T. POPA”, University of Medicine and Pharmacy IASI, Romania

 

Arvioinnin kohde ja prosessi

Ulkoisessa arvioinnissa arvioidaan sitä, miten Karvin toiminta vastaa eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA, ESG) ulkoisen laadunvarmistuksen ja arviointitoimijoiden osalta.

Karvi on laatinut itsearviointiraportin ulkoista arviointia varten. Arviointiryhmä toteuttaa verkkovälitteisen vierailun Karviin syyskuussa ja haastattelee Karvin ja korkeakoulujen arviointijaoston, korkeakoulujen, OKM:n, arviointiryhmien ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajia.

Ulkoisen arvioinnin läpäisy on ehto ENQA:n täysjäsenyydelle sekä pääsylle luotettavien arviointitoimijoiden rekisteriin EQAR:iin ja toisaalta myös osoitus siitä, että Suomessa on toimiva, luotettava ja eurooppalaiset periaatteet täyttävä korkeakoulujen ulkoinen laadunhallinta.

Ulkoisen arviointiryhmän raportti ja päätös julkaistaan helmikuussa 2022.

 

Karvin itsearviointiraportti

 

Karvin korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön yksikkö on laatinut itsearviointiraportin, jossa se kuvaa omaa toimintaansa yleisesti ja erityisesti suhteessa eurooppalaisiin laadunvarmistuksen kriteereihin (ESG).

Karvin itsearviointiraportti 2021

 

Lisätietoja

Mirella Nordblad, p. 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Mira Huusko, p. 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje