ENQA:n ulkoinen arviointi 2016-2017

Eurooppalaiset laatuvaatimukset täyttyvät Karvin toteuttamassa korkeakoulujen arvioinnissa

 

Karvi läpäisi ENQA:n ulkoisen arvioinnin tammikuussa 2017

 

Eurooppalaisten arviointitoimijoiden järjestö ENQA:n asettama kansainvälinen asiantuntijaryhmä arvioi Karvin korkeakouluja koskevan arviointitoiminnan vuonna 2016. Ulkoisen arvioinnin läpäisy on ehto järjestön täysjäsenyydelle sekä pääsylle luotettavien arviointitoimijoiden rekisteriin EQAR:iin. Asiantuntijaryhmän raportin mukaan Karvi toimii eurooppalaiselle korkeakoulujen arviointitoiminnalle asetettujen yhteisten periaatteiden mukaisesti (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education, ESG 2015).

Kansainvälinen arviointiryhmä nosti esiin useita vahvuuksia Karvin toiminnassa, kuten kansainvälisyyden, sisäisen laatutyön, kehittävän arvioinnin periaatteen syvällisen toteuttamisen, sukupuolten tasa-arvon sekä sidosryhmäyhteistyön, erityisesti korkeakoulujen kanssa. Kehittämiskohteeksi ryhmä antoi sidosryhmäyhteistyön laajemman kehittämisen koko yhteiskunnan ja työelämän edustajien kanssa.

 

Ulkoisessa arviointiryhmässä toimivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Tia Loukkola, EUA, Belgia

Sihteeri: Tue Vinther-Joergensen, EVA, Tanska

Akateeminen jäsen: Milan Pol, Tsekki

Opiskelija: Beate Treml, Itävalta

 

Raportti: ENQA AGENCY REVIEW: FINNISH EDUCATION EVALUATION CENTRE

 

Karvin itsearviointiraportti:

FINEEC Self-Assessment Report

 

Sulje