Koulujen ja luokkien väliset erot -infograafin tekstiversio

Suomessa erot ovat luokkien, eivät koulujen välisiä

Suomessa erot koulujen välillä ovat OECD-maiden alhaisimpia.

Kun osaamista tarkastellaan luokkien välillä, erot tulevat esiin.

Erot osaamisessa näkyvät myöhemmin eroina lukioissa oppilaiden lähtötasossa.

Erot koulujen välillä tiedetehtävissä, PISA 2015

Erot osaamisessa:

 • OECD-maiden kerskiarvo: 30 %
 • Suomi: 8 %.

Luokkien väliset erot osaamisessa, TIMSS & PIRLS 2011

Lukeminen

 • Norja: 2 %
 • Ruotsi: 4 %
 • Suomi: 12 %

Matematiikka

 • Norja: 2 %
 • Ruotsi: 7 %
 • Suomi: 26 %

Tiede

 • Norja: 3 %
 • Ruotsi: 9 %
 • Suomi: 30 %

Koulujen ja luokkien väliset erot, Karvi 2014

Kirjoitustehtävät

 • Koulu: 4,2%
 • Luokka: 13,6 %
 • Lukioiden väliset erot: 12,0 %

Kielentuntemus

 • Koulu: 3,0 %
 • Luokka: 6,7 %
 • Lukioiden väliset erot: 12,9 %

Sulje