Kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi

1.12.2014

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kestävän kehityksen oppimistulosten arvioinnin, jossa selvitetään, miten hyvin ammatillisten perustutkintojen perusteissa määritellyt kestävän kehityksen tavoitteet…

Ammatillisten perustutkintojen uudistamisprosessin arviointi

1.12.2014

Arvioinnissa tarkastellaan ammatillisten perustutkintojen uudistamiseen liittyneitä valmistelu- ja toimeenpanoprosesseja. Tavoitteena on arvioida vuosina 2007–2010 toteutetun ammatillisen koulutuksen perustutkintojen perusteiden, koulutuksen…

Sulje