Uusia hankkeita arviointisuunnitelmaan

14.4.2021

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointisuunnitelmassa 2020–2023 määritellään kauden aikana toteutettavat arviointihankkeet. Osa keväälle 2020 suunnitelluista arvioinneista jouduttiin siirtämään koronapandemian takia, minkä myötä…

Sulje