Lukiokoulutus

Lukio-opiskelijat tekemässä ryhmätyötä tietokoneella.

Lukiokoulutuksen laatua arvioi Suomessa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Ylioppilastutkintojen avulla saadaan vuosittain ajantasaista seurantatietoa siitä, miten opiskelijat ovat saavuttaneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Arviointikeskuksen teema- ja järjestelmäarviointien avulla tuotetaan tietoa esimerkiksi lukiopedagogiikasta tai lukiolaisten jatkokoulutusvalmiuksista.

Lukiokoulutuksen arviointiin panostetaan vuosina 2020–2024. Karvi toteuttaa tämän arviointisuunnitelmakauden aikana seuraavista arviointihankkeista rakentuvan lukion tila -kokonaisuuden:

29.11.2021 julkaistu  Lukion tuntijakokokeilun arviointi on tuottanut tietoa aikaisempaa laajemman oppiaineiden valinnaisuuden vaikutuksista valittaviin aineisiin ja siten yleissivis­tykseen, ylioppilastutkinnon koevalintoihin ja tutkintomenestykseen.

Vuosina 2021−2024 toteutettavassa Lukiolain uudistusten toteutumisen arvioinnissa tuotetaan tietoa uuden lukiolain tavoitteiden toteutumista edistävistä ja estävistä tekijöistä. Arvioinnin yhteydessä seurataan lakiuudistusten toteutumista ja kootaan uudistusten toteutukseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Lukion tila -kokonaisuuden lisäksi lukiokoulutusta arvioidaan koulutusasteet ylittävissä arvioinneissa. Kaikki arviointisuunnitelmakaudelle 2020–2023 suunnitellut hankkeet löydät koulutuksen arviointisuunnitelmasta. Jo meneillään olevien tai päättyneiden arviointien hankesivuille pääset täältä.

Uusimmat raportit aiheesta Lukiokoulutus

Sulje