Lukiokoulutus

Lukio-opiskelijat tekemässä ryhmätyötä tietokoneella.

Lukiokoulutuksen laatua arvioi Suomessa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Ylioppilastutkintojen avulla saadaan vuosittain ajantasaista seurantatietoa siitä, miten opiskelijat ovat saavuttaneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Arviointikeskuksen teema- ja järjestelmäarviointien avulla tuotetaan tietoa esimerkiksi lukiopedagogiikasta tai lukiolaisten jatkokoulutusvalmiuksista.

Lukiokoulutuksen arviointiin panostetaan vuosina 2020–2024.

Karvi toteuttaa tämän arviointisuunnitelmakauden aikana kolmesta arviointihankkeesta rakentuvan lukion tila -kokonaisuuden. Ensimmäisenä arvioidaan lukion tuntijakokokeilun toimivuutta ja vaikutuksia. Sen jälkeen arvioidaan ylioppilastutkintouudistusten ja korkeakoulujen opiskelijavalintauudistusten vaikutuksia lukiokoulutukseen. Kolmanneksi arvioidaan uuden lukiolain painopisteiden toteutumista.

Lukion tila -kokonaisuuden lisäksi lukiokoulutusta arvioidaan koulutusasteet ylittävissä arvioinneissa. Kaikki arviointisuunnitelmakaudelle 2020–2023 suunnitellut hankkeet löydät koulutuksen arviointisuunnitelmasta. Jo meneillään olevien arviointien hankesivuille pääset täältä.

Uusimmat raportit aiheesta Lukiokoulutus

Sulje