Lukiokoulutus

Kuvitelmia Hanna Tarkiainen

Lukiokoulutuksen laatua arvioi Suomessa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Ylioppilastutkintojen avulla saadaan vuosittain ajantasaista seurantatietoa siitä, miten opiskelijat ovat saavuttaneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Arviointikeskuksen teema- ja järjestelmäarviointien avulla tuotetaan tietoa esimerkiksi lukiopedagogiikasta tai lukiolaisten jatkokoulutusvalmiuksista.

Lukiokoulutusta arvioidaan arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019 erilaisilla teema- ja järjestelmäarvioinneilla.

Uusimmat raportit aiheesta Lukiokoulutus

Sulje