Karvissa haettavana kaksi viestinnän paikkaa

25.9.2020

Tule kehittämään ja toteuttamaan valtion viranomaisen viestintää yhteiskunnallisesti tärkeällä alalla. Karvin viestinnässä on avoinna kaksi määräaikaista virkasuhdetta. Viestintäasiantuntija, 1.11.2020–31.12.2021, haku…

Korkeakoulujen auditointien verkkototeutuksen periaatteet

17.9.2020

  Korkeakoulujen auditointien verkkototeutuksen periaatteet 2020-2024 on julkaistu. Verkkototeutuksen periaatteet ovat lisäys Korkeakoulujen auditointikäsikirjaan 2019–2024. Korkeakoulujen auditointeja voidaan toteuttaa täysin…

Uusi julkaisu: Kirjoitan, siis ajattelen

9.9.2020

Perusopetuksessa on yhdeksän vuoden aikana tarkoitus paitsi opetella kirjoittamaan myös kehittyä yhä taitavammaksi ja monipuolisemmaksi kirjoittajaksi. Tavoite on kaikille oppilaille…

Arviointiasiantuntijan määräaikainen virkasuhde

14.8.2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Sen tehtävänä on muun muassa arvioida opetuksen ja koulutuksen…

Sulje