Korkeakoulujen päivitetty auditointikäsikirja on julkaistu

21.11.2019

Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019-2024 Korkeakoulujen auditointimalli uudistui auditointikierrokselle 2018–2024. Auditoinnin pilotointivaihe on saatu päätökseen ja auditointikäsikirjaa on päivitetty pilottiauditoinneista saadun palautteen…

Sulje