Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä – Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Arviointiraportti, Teema-arviointi Matti Kajaste

Tekijät:

Veijo Ilmavirta, Hannele Salminen, Markku Ikävalko, Heikki Kaisto, Päivi Myllykangas, Eero Pekkarinen, Hannele Seppälä & Touko Apajalahti

Kieli:

Suomi

Vuosi:

2013