Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä – Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Arviointiraportti, Teema-arviointi Matti Kajaste

Tekijät: 

Veijo Ilmavirta, Hannele Salminen, Markku Ikävalko, Heikki Kaisto, Päivi Myllykangas, Eero Pekkarinen, Hannele Seppälä & Touko Apajalahti

Kieli: 

Suomi

Julkaisuvuosi:

2013