Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ensimmäisen vaiheen arviointi. Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja kokeilun järjestäminen

Arviointiraportti, Teema- tai järjestelmäarviointi Virpi Pietiläinen

Tekijät:

Anna Siippainen, Laura Repo, Jari Metsämuuronen, Anne Kivistö, Maarit Alasuutari, Päivi Koivisto & Miia Saarikallio-Torp

Kieli:

suomi

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisu:

Sulje