Inlärningsresultaten i språk diskuteras i webbtidning

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Matti Kajaste

Vid Jyväskylä universitet utkommer webbtidningen Kieli, koulutus ja yhteiskunta, som i november ger ut ett temanummer om inlärningsresultaten i främmande språk och lång svenska. Inlärningsresultaten  presenterades i september i sex publikationer som gällde språkkunskaper och språkundervisning i slutet av grundskolan. Publikationerna gavs ut av Nationella centret för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen.

Resultaten i utvärderingen presenteras i en ledare av Raili Hildén och Marita Härmälä som ansvarat för genomförandet av språkutvärderingen. I novembernumret ingår artiklar med anknytning till språkundervisning och en artikel om finlandssvenska elevers språkkunskaper.

Klicka här för att komma till webbtidningen: http://www.kieliverkosto.fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-marraskuu-2014/.

Stäng