Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet

Mirella Nordblad

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt sektionen för utvärdering av högskolorna som finns i anknytning till det Nationella centret för utbildningsutvärdering för tiden 16.12.2014–31.5.2018.

Följande personer har utnämnts till sektionen för utvärdering av högskolorna:

  • Prorektor Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Rektor och verkställande direktör, Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Ordförande Piia Kuosmanen, Finlands studentkårers förbund FSF r.f.
  • Professor Katrina Nordström, Aalto-universitetet
  • Rektor och verkställande direktör Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Direktör Eva Maria Raudasoja, Uleåborgs universitet
  • Utbildningschef Susanna Tauriainen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
  • Ordförande Joonas Peltonen, Finlands studentkårers förbund – SAMOK r.f.
  • Professor Jouni Välijärvi, Jyväskylä universitet

Sektionen för utvärdering av högskolorna väljer inom sig en ordförande och vice ordförande. Sektionen för utvärdering av högskolorna har till uppgift att fatta beslut om projektplanen för utvärderingar av högskolor, planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt slutresultat för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Stäng