Ordförande för sektionen för utvärdering av högskolorna vald

Mirella Nordblad

Professor Jouni Välimäki från Jyväskylä universitet valdes till ordförande för sektionen för utvärdering av högskolorna vid sektionens första möte 27.1.2015. Rektor Anneli Pirttilä från Saimaan ammattikorkeakoulu valdes till vice ordförande. Ordförande och vice ordförande för sektionen valdes för perioden  27.1.2015-31.5.2018.

Sektionen för utvärdering av högskolorna har till uppgift att fatta beslut om projektplanen för utvärderingar av högskolor, planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt slutresultat för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Stäng