Expertgrupp för högre utbildning inom teknik tillsatt

Högre utbildning Mirella Nordblad

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatte vid sitt januarimöte en Expertgrupp för högre utbildning inom teknik.

Till expertgruppens centrala uppgifter hör att ansvara för programutvärderingarna inom teknik och att utveckla utvärderingsmodellen.

Följande personer har utnämnts till Expertgruppen för högre utbildning inom teknik:

  • Ulla Häggblom, utbildningschef, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Silja Kostia, utbildningschef, Lahden ammattikorkeakoulu
  • Jouko Lampinen, professor, Aalto-universitetet
  • Mikko Malaska, professor, Uleåborgs universitet
  • Jorma Nevaranta, direktör, enheten för teknik, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Virpi Paavola, kvalitetschef, Cramo Finland Oy
  • Hannu Saarikangas, direktör, enheten för utbildning och forskning, Insinööriliitto IL ry
  • Ida Talvinen, studerande, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Expertgruppen för högre utbildning inom teknik väljer inom sig en ordförande och vice ordförande.

Vidare information om programutvärderingarna inom teknik och expertgruppens verksamhet lämnas av specialplanerare Touko Apajalahti, förnamn.efternamn@karvi.fi.

Stäng