Kvalitetssystemet vid Åbo universitet borde utvecklas

Högre utbildning Matti Kajaste

Sektionen för utvärdering av högskolorna vid Nationella centret för utbildningsutvärdering beslöt vid sitt möte 27.2.2015 att Åbo universitet inte uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolorna. Kvalitetssystemet vid Åbo universitet utvärderas på nytt om två år. Auditeringen av kvalitetssystemet genomfördes av en internationell auditeringsgrupp tillsatt av sektionen för utvärdering av högskolorna.

– Kvalitetskulturen vid Åbo universitet är välutvecklad, men kvalitetssystemet som helhet har ännu ej utformats, säger auditeringsgruppens ordförande Jari Niemelä från Helsingfors universitet.

Föremålet för auditeringen var Åbo universitets kvalitetssystem, som universitetet tagit fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är:

  • Atmosfären och kvalitetskulturen stödjer kvalitetsarbetet och det engagemang som många av aktörerna uppvisar har en positiv effekt på det kontinuerliga utvecklandet av kvalitetsarbetet.
  • Rådet för studieärenden är ett dynamiskt organ som tillför ledarskap inom kvalitetshantering och som tydligt tagit fram och genomfört flera projekt i anknytning till kvalitetssystemet.
  • Att införa respons från studerande som ett kärnelement i kvalitetshanteringen bidrar till att förstärka kvalitetshanteringen i utbildningsprogrammen.

Åbo universitet ges bland annat följande rekommendationer för vidareutveckling:

  • Åbo universitet borde förstärka principerna för kvalitetshanteringen. Detta skulle utveckla ledningen av kvalitetshanteringen och samtidigt ge en viss flexibilitet för individuella lösningar i olika läroämnen samt vid fakulteter/institutioner.
  • Universitetet bör överväga att utvärdera sitt kvalitetssystem vart 5:e–7:e år. Utvärderingen borde omfatta en noggrann granskning av systemets alla delar för att säkerställa att systemet i sin helhet fungerar effektivt och för att maximera effekterna av det som pågår så att det främjar hela universitetet.
  • Åbo universitet bör överväga att utvärdera sina undervisningsplan vart 3:e–4:e år från ett helhetsperspektiv, som omfattar kandidatexamen i sin helhet. Mindre justeringar kunde även göras mellan utvärderingarna.

Omauditeringen som genomförs om två år fokuserar på utvecklandet av kvalitetssystemet, genomslagskraft i samhället och regionutvecklingsarbete samt kvalitetssystemet som helhet.

Auditeringsrapporten

Ytterligare information lämnas av

Ordförande för sektionen för utvärdering av högskolorna Jouni Välijärvi, förnamn.efternamn@jyu.fi, tfn 050 567 7210

Projektchef för auditeringen av kvalitetssystemet vid Åbo universitet Matti Kajaste, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5511

Stäng