Forum Criteriorum – seminarium: användning av kriterier i utvärdering av grundläggande, gymnasie- och yrkesutbildning

Forum Criteriorum 29-30 september 2015, Helsingfors, Finlandiahuset

Studentexamensnämnden organiserar tillsammans med Nationella centret för utbildningsutvärdering ett seminarium om användning av kriterier i utvärdering av grundläggande, gymnasie- och yrkesutbildning. Seminariets plenarföreläsare är Benő Csapó (Professor of Education, University of Szeged), Gudrun Erickson (Professor of Education, University of Gothenburg) och Lip Sin Yue (Director, Assessment Planning and Development, Singapore Examinations and Assessment Board).

Utöver plenarföreläsningarna ordnas parallellsessioner med föreläsningar om bland annat följande teman: utvärdering av inlärningsresultat, kompetensutvärdering, studentexamen och andra slututvärderingar, informations- och kommunikationsteknik, lärarutbildning och yrkesutbildning. Seminariets program publiceras under våren.

Det finns också en posterutställning vid seminariet. Posterförslag ska insändas till organisationskommittén (se kontaktuppgifter nedan) innan den 17 augusti 2015. Posterpresentatörer bör själv skriva ut och ta med sina presentationer till seminarieplatsen.

Seminariets språk är finska och engelska. Förhandsanmälan till seminariet börjar den 13 april 2015. Vidare information om seminariet publiceras på Studentexamensnämndens  webbsida.

Vidare information ges av:

Virpi Britschgi
planerare
telefon: +358 295 338 238
e-post: förnamn.efternamn@ylioppilastutkinto.fi

 

Stäng