De utvalda utbildningsanordnarna som deltar i den externa utvärderingen av kvalitetssystemen för yrkesutbildning

Mirella Nordblad

Nationella centret för utbildningsutvärdering har inlett en extern utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetssystem. Den externa utvärderingen baserar sig på utbildningsanordnarnas självutvärdering och de auditeringsbesök som görs hos ett urval av utbildningsanordnare. Syftet med auditeringsbesöken är att säkerställa tillförlitligheten hos resultaten av självutvärderingarna. För auditeringarna svarar en auditeringsgrupp som är tillsatt av Nationella centret för utbildningsutvärdering. I auditeringsprocessen deltar förutom auditeringsgruppen även 30 sakkännare inom yrkesutbildning.

De utvalda utbildningsanordnarna som deltar i den externa utvärderingen

 1. Tammerfors stad
 2. Lahden Diakoniasäätiö
 3. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
 4. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
 5. Hevosopisto Oy
 6. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
 7. Helmi Liiketalousopisto Oy
 8. Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 9. Savon koulutuskuntayhtymä
 10. Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus
 11. Ahlmanin koulun Säätiö
 12. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
 13. Helsingfors stad
 14. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
 15. Åbo stad
 16. Turun Ammattiopistosäätiö
 17. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
 18. Axxell Utbildning Ab
 19. Invalidiliitto
 20. Kiipulasäätiö
 21. Lieksan kristillinen opisto
 22. Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
 23. Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry
 24. Eurajoen kristillinen opisto
 25. Työtehoseura ry
 26. Korpisaaren säätiö/Etelä-Pohjanmaan Opisto
 27. Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry
 28. Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry
 29. Lahden Konservatorio Oy
 30. Turun konservatorion kannatusyhdistys ry
 31. Vuokatin Säätiö
 32. Kuortaneen Urheiluopistosäätiö
 33. Ruukki Teollisuusoppilaitos
 34. AVA- instituutin kannatusyhdistys ry
 35. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

 

Stäng