Ledig tidsbunden tjänst som utvärderingsexpert

Virpi Pietiläinen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (KARVI) producerar utvärderingsinformation som underlag för nationell och lokal utveckling. Centret har som uppgift att utvärdera utbildningsanordnarnas och högskolornas verksamhet och inlärningsresultat samt att stödja utbildningsanordnarna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetshantering.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (Helsingfors eller Jyväskylä) lediganslår ett tjänsteförhållande som

UTVÄRDERINGSEXPERT för tiden 1.6.2015–31.12.2016.

Utvärderingsexperten ska ansvara för planeringen, genomförandet och rapporteringen av ett utvärderingsprojekt som gäller undervisningen i svenska inom ämneslärar- och klasslärarutbildningen och den yrkespedagogiska lärarutbildningen.

Behörighetskrav är lämplig högre högskoleexamen, utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska samt insikt i det aktuella uppgiftsområdet (lärarutbildning i svenska).

För att framgångsrikt kunna sköta tjänsten är det bra att ha kännedom om högskoleutbildningen, förmåga att leda projekt, kunskaper i datateknik, erfarenhet av utvärdering, goda skriftliga färdigheter, kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunskaper i svenska på expertnivå.

I fråga om anställningsvillkoren iakttas det lönesystem som för närvarande utvecklas för Nationella centret för utbildningsutvärdering. Sökanden kan välja att arbeta antingen i Helsingfors eller i Jyväskylä. I arbetet följs den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk. Arbetet börjar 1.6.2015 eller enligt överenskommelse.

Ansökan lämnas in senast den 5 maj 2015 före kl. 16.15, i första hand via statens rekryteringstjänst www.valtiolle.fi, ID-nummer 29-9-2015. Ansökningstiden börjar 21.4.2015. Ansökan kan också skickas inom utsatt tid till

  • Nationella centret för utbildningsutvärdering, PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6), 00101 HELSINGFORS
  • Nationella centret för utbildningsutvärdering, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ
  • utvärderingscentrets registratur kirjaamo@karvi.fi

I ansökan anges vilken tjänst ansökan gäller. Ansökningar returneras inte.

Tilläggsuppgifter ges av t.f. enhetschef Päivi Kamppi, tel. 029 533 5512 och direktör Harri Peltoniemi, tel. 029 533 5532.

 

 

Stäng