NCU:s utvärderingsråd kommer hösten 2015 att lägga fram ett förslag till utvärderingsplan för utbildningen, som ska godkännas av undervisnings- och kulturministeriet. Utvärderingsplanen gäller fyraårsperioden 2016–2019. I samband med att planen utarbetas kommer centret att höra de centrala intressentgrupperna. Därför ordnar utvärderingscentret ett regionalt samråd för att sprida information om ämbetsverkets verksamhet och höra intressentgruppernas synpunkter och förslag angående utvärderingen av utbildningen.

De regionala samråden ordnas på följande orter:

Lappland: Rovaniemi, torsdagen den 4 juni

Norra Finland: Uleåborg, fredagen den 5 juni

Södra Finland: Helsingfors, måndagen den 8 juni

Sydvästra Finland: Åbo, torsdagen den 11 juni (tvåspråkig)

Västra och Inre Finland: Jyväskylä, måndagen den 15 juni

Östra Finland: Kuopio, onsdagen den 17 juni

 

Alla samråd hålls kl. 12–16. Programmet består av en gemensam inledning, varefter deltagarna delas in i mindre grupper enligt utbildningsstadium.

Vi ber er anmäla er på förhand till samråden via denna länk: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1297920&chk=XXQFKZND

Under våren samlar vi också in åsikter om utvärderingscentrets verksamhet genom en elektronisk enkät. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Skicka gärna länken till personer som ärendet berör.

Länk till enkäten: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1304722&chk=ZEXNCNNG

Välkommen!

Stäng