Jyväskylä universitet har en stark kultur av kontinuerlig utveckling

Högre utbildning Virpi Pietiläinen

Nationella centret för utbildningsutvärdering har utfört en auditering av Jyväskylä universitet och beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 11 maj 2015. Jyväskylä universitets kvalitetshanteringssystem uppfyller de nationella kriterier för högskolornas kvalitetshantering och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen stöder universitetets kvalitetshanteringssystem vardagens kvalitetsarbete på ett meningsfullt sätt och förbinder hela universitetssamfundet vid att utveckla verksamheten. Detta syns som en stark kvalitetskultur och även som studerande aktiva deltagande i utvecklingsarbetet. Interna auditeringar, självutvärderingar och olika slags förfrågan utgör kärnan i utvärderingen och utvecklingen. Universitetet har utvecklat kvalitetshanteringen av utbildningen särskilt med att sätta sig in i undervisningens kvalitet och lärarnas pedagogiska kunnande.

— Kvalitetshanteringssystemet främjar utvecklandet av universitetets grundläggande uppgifter och genomförande av strategin, konstaterar auditeringsgruppens ordförande, direktör Kari Seppälä vid Åbo universitet.

Auditeringsgruppen ger universitetet också rekommendationer så att det kan vidareutveckla sitt kvalitetshanteringssystem. Auditeringsgruppen rekommenderar att ledningens genomgång utvecklas så att den ger en sammanfattad helhetsbild av det rådande läget för universitetet och dess kvalitetshantering samt de centrala utvecklingsobjekten. Auditeringsgruppen anser att universitetets kvalitetshanteringssystem har förbättrats genom att man gjort upp en tydlig och konsekvent kvalitetshandbok. Handbokens inverkan bör vidare utvecklas genom att bland annat klargöra helheten bestående av handboken och enheternas anvisningar. Därtill finns det rum för förbättringar ifråga om hur förändringar i verksamhetsmiljön förutses.

— Arbetet med att utveckla kvalitetshanteringssystemet har varit systematiskt och lyckat. Personalen upplever särskilt självutvärderingarna som ett nyttigt verktyg för att utveckla den egna verksamheten, fortsätter auditeringsgruppens ordförande, direktör Kari Seppälä.

Auditeringar av högskolornas kvalitetssystem har utförts i Finland sedan 2005. Nu pågår den andra omgången av auditeringar.

Auditeringsrapporten:

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Stäng