Nordiskt seminarium om student-centrerat lärande och högre utbildningens kvalitet

Högre utbildning Mirella Nordblad

Nationella centret för utbildningsutvärdering organiserar ett nordiskt seminarium den 14 juni 2016 i samarbete med utbildnings- och kulturministeriet. Temat för seminariet är studentcentrerat lärarande och högre utbildningens kvalitet.

 

Seminariet är en del av programmet för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016. Seminariet har även en anknytning till arbetet som utfördes av Nordiska ministerrådets ad hoc grupp för kvalitet inom högre utbildning. Ad hoc gruppen hade som uppgift att diskutera utmaningar i fråga om kvalitet i högre utbildning och att ta fram förslag till nya nordiska samarbetsformer.

Seminariets syfte är att främja nordiskt samarbete genom att hämta samman olika aktörer med intresse för kvalitetsfrågor inom högre utbildning. Ett vidare syfte med seminariet är att dela expertis, erfarenheter och god praxis gällande student-centrerat lärande. Kanslichefen Anita Lehikoinen från undervisnings-och kulturministeriet öppnar seminariet. Plenarföreläsningen hålls av professor Björn Stensaker från Universitetet i Oslo.

Seminariets namn Student-centred approach and the quality of degree education

Tidpunkt 14 juni 2016 kl. 10.00-16.00

Plats Finlandia-huset, Helsingfors

Program (på engelska)

Anmäl dig till seminariet senast den 17 maj 2016 via denna länk. Seminariet är avgiftsfritt.

Seminariespråk engelska

Kontaktperson Utvärderingsexpert Mirella Nordblad, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5541.

 

puheenjohtajuusvuoden logo_svenskaOKM_FiSve_LM_RGB_logot

 

 

Stäng