Planen för utbildningsutvärderingarna under åren 2016-2019 – nu även på svenska

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har tagit i bruk Planen för utbildningsutvärderingarna under åren 2016-2019. Planen omfattar alla utbildningssektorer och den är godkänd av undervisnings- och kulturministeriet. I den ingår över 70 utvärderingsprojekt som inleds under planperioden.

Utvärderingsprojekten är indelade enligt de fyra tyngdpunktsområden för utvärderingsverksamhet som centret har fastställt i sin strategi. Dessa är:

  1. Att utveckla lärande och kunnande med hjälp av utvärderingar.
  2. Att bidra till att utbildningssystemet fungerar och utvecklas.
  3. Att välja samhälleligt viktiga och kritiska teman.
  4. Att stödja utbildningsanordnarna i kvalitetshanteringen och främja en verksamhetskultur som grundar sig på utvecklande utvärdering.

Vidare planeras och genomförs utvärderingsprojekten så att följande övergripande teman inkluderas i tillämpliga delar:

  • utbildningssystemets och utbildningsstrukturernas funktionalitet som helhet
  • smidigheten i elevernas och de studerandes studieväg samt förebyggande av marginalisering och avhopp
  • kunnande som utbildningen och examina producerar och utbildningens och examinas relevans i arbetslivet
  • jämlikheten i utbildningen
  • digitaliseringen
  • integrationen av invandrare i utbildningssystemet och studiegemenskaper.

NCU utvärderingsplan 2016-2019 (uppdaterad 2017)

Mer information

Direktör Harri Peltoniemi, tfn 029 533 5532, harri.peltoniemi(at)karvi.fi

Stäng