Omauditering krävs av Lahden ammattikorkeakoulu

Högre utbildning Susanne Kuosmanen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utförde en internationell auditering av Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) våren 2016. Utgående från den internationella auditeringsgruppens rekommendation och auditeringsrapport har sektionen för utvärdering av högskolorna beslutat att kräva att LAMK genomgår en omauditering. Omauditeringen genomförs inom cirka två till tre år efter att beslutet om omauditering fattades.

Föremål för auditeringen var LAMK:s kvalitetssystem, som yrkeshögskolan tagit fram utgående från sina egna utgångspunkter och enligt sina egna mål.

Styrkorna i LAMK:s kvalitetssystem var särskilt det entusiastiska och engagerade förhållningssättet till att utveckla verksamheten, den öppna och transparenta kvalitetskulturen, det nära och välfungerande förhållandet mellan lärare och studerande och den positiva studieatmosfären.

Bland annat följande rekommendationer framläggs för LAMK: I vissa delar av kvalitetssystemet är roll- och ansvarsfördelningen komplex och behöver förtydligas. Det produceras en stor mängd information som hänför sig till kvalitetshantering, men förmågan att utnyttja den systematiskt bör förbättras. Systemet omfattar inte alla funktioner i utbildningsprogrammen, och i vissa program förekommer det problem med till exempel studerandenas progression och handledning.

Det valfria auditeringsobjekt som högskolan valt var studententreprenörskap. Lärare, studerande och externa intressenter, till exempel företag i regionen, har enligt auditeringsgruppen hittat ett positivt sätt att utveckla studententreprenörskapet tillsammans. Kvalitetshanteringsmetoderna kräver dock systematisering, till exempel av hur man utnyttjar den stora mängd respons- och indikatoruppgifter om studententreprenörskap som erhålls från olika källor.

Omauditeringen kommer att fokusera på kvalitetssystemets koppling till strategisk ledning och hur systemet fungerar på olika organisationsnivåer. Vid omauditeringen granskas dessutom kvalitetssystemet som helhet.

LAMK auditerades senast 2006. Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor deltar i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering på https://karvi.fi/

 

Mer information:

Anneli Pirttilä, rektor, ordförande för sektion för utvärdering av högskolorna, tfn +358407664807, anneli.pirttila (at) saimia.fi

Erno Tornikoski, professor, ordförande för auditeringsgruppen, tfn +33670987454, erno.tornikoski (at) grenoble-em.com

Johanna Kolhinen, projektledare för auditeringen, tfn 029 533 5534, johanna.kolhinen(at)karvi.fi

beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Rapporten:

Auditering av Lahden ammattikorkeakoulu 2016

 

Stäng