Yrkeshögskolan Laurea godkänd i auditering

Högre utbildning Matti Kajaste

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har yrkeshögskolan Laurea beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med 26.8.2016. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

– Laurea har en mycket levande kvalitetskultur som grundar sig på interaktion, konstaterar auditeringsgruppens ordförande Sakari Kainulainen på yrkeshögskolan Diakonia.

Enligt gruppen har Laurea lyckats väl med att kombinera ett övergripande och systematiskt kvalitetsarbete med ett involverande och kollektivt förfaringssätt. Målen för kvalitetssystemet är tydligt beskrivna, och såväl studerande och personal som externa intressenter är väl förtrogna med dem. Gruppen ansåg att en särskild styrka var det sätt på vilket man har lyckats konkretisera fokusområdena i yrkeshögskolans strategi till tydliga mål och förfaringssätt ända från högsta ledningen till individnivå i utbildningsprogrammen.

Auditeringsgruppen gav även Laurea rekommendationer för vidareutveckling av verksamheten. Yrkeshögskolan bör till exempel utvärdera hur information om kvaliteten på verksamheten samlas in, analyseras och utnyttjas i sin helhet och fokusera på att samla in sådan information som den har störst nytta av. Till exempel kunde det vara ändamålsenligt att samla in respons från de studerande mer sällan. Likaså vore det bra att omvärdera de interna arbetsgruppernas uppgifter och avlägsna överlappningar.

Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor deltar i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering på

https://karvi.fi/publication/

Mer information:

  • Sakari Kainulainen, ordförande för auditeringsgruppen, tfn 040 869 6018
  • Matti Kajaste, utvärderingsexpert, tfn 02953 35511, fornamn.efternamn@karvi.fi
  • beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 02953 35503, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng